781 47 21 98+

بیمه کیفیت محصولات شرکت روغن موتور قطران کاوه

زیر چتر حمایتی بیمه آسیا – بر اساس قرارداد شماره: 419911111/01/55

مشتری گرامی؛ برای استفاده از بیمه نامه لازم است اطلاعات فرم زیر را تکمیل و یا از طریق پیامک به شماره 50004000047781 ارسال نمایید. شماره بیمه از طریق پیامک برای شما ارسال خواهد شد.
تذکر: در صورت عدم رعایت کیلومتر مناسب دوره مصرف یا ساعات کارکرد خودرو، پرداخت خسارت از سوی بیمه گذار صورت نمی پذیرد. حداکثر مجاز کارکرد روغن موتور 7000 کیلومتر می باشد. 

دفتر مرکزی:

آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ۲۸، پلاک ۱۱
کد پستی: 1431994441
تلفن: 781 47 21 98+
ایمیل: info@ghatrankaveh.com

پالایشگاه:

آدرس: استان مرکزی، ساوه، شهرک صنعتی کاوه، انتهای خیابان هفدهم
کد پستی: 3914353671
تلفن: 781 47 21 98+
ایمیل: info@ghatrankaveh.com

دفتر دبی:

آدرس: امارات متحده عربی، منطقه بیزینس بی، برج المنارا، دفتر شماره 1303
صندوق پستی: 27515
تلفن: 101 644 42 971+
ایمیل: info@qatrun.ae

Copyright © 2023 - All rights reserved