781 47 21 98+

ماموریت

توليد روانكار باكيفيت در تمام سطوح، با رويكرد حفظ محيط زيست، حفظ سلامتی خودرو با اتكا به دانش و فناوری روز

چشم انداز

توسعه و حضور در بازارهای آسيای ميانه و كشورهای همسايه، عميق سازی بازار آفريقا از طريق چابک سازی، هوشمندسازی فروش در بازارهای داخلی و صادراتی، بهينه سازی و استفاده از تكنولوژی در كليه فرآيندهای توليدی و سازمانی.

خط مشی

شركت روغن موتور قطران كاوه با حدود ٣٥ سال قدمت در توليد كننده انواع روانكار، تعهد می نمايد در ايجاد، اجرا و بهبود مداوم و اثر بخشی سيستم مديريت كيفيت كوشا بوده و با ارزيابی ريسک های داخلی و خارجی جهت رسيدن به رشد و شكوفايی صنعت كشور و اهداف كيفی سازمان و سودآوری آن قدم بردارد، كه در اين راستا خود را ملزم به تحقق خواسته های زير می داند:

١ – ارتقاء سطح رضايت مشتريان، درک و پايش نيازها و انتظارات ذينفعان
٢- ارتقاء مداوم كيفيت محصولات
٣- حفظ و ارتقای هويت، اعتبار و برند قطران كاوه
٤- افزايش فروش و تنوع محصول و تقويت ارتباط با مشتريان
٥- نوآوري در توليد و فروش محصول
٦- توسعه، رشد و ارتقاء دانش و مهارت كاركنان
٧- چابک سازی و بهبود فرآيندها

انتظار است كليه پرسنل با افزايش هم فكری و همدلی، فعاليت خود را با اين خط مشی منطبق نموده، در جهت درک و اجرای موثر آن تلاش نمايند. در اين راستا مديريت ارشد شركت، ضمن انجام بازنگری های دوره ای و در صورت لزوم به روزرسانی خط مشی فوق، كليه منابع و زير ساخت های مورد نياز را تامين نموده تا كليه كاركنان اهداف و اصول فوق را درک و مسئولانه به آنها عمل نمايند.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   احمد احسانی
                                                                                                                                                                                                                                                       مدير عامل

دفتر مرکزی:

آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ۲۸، پلاک ۱۱
کد پستی: 1431994441
تلفن: 781 47 21 98+
ایمیل: info@ghatrankaveh.com

پالایشگاه:

آدرس: استان مرکزی، ساوه، شهرک صنعتی کاوه، انتهای خیابان هفدهم
کد پستی: 3914353671
تلفن: 781 47 21 98+
ایمیل: info@ghatrankaveh.com

دفتر دبی:

آدرس: امارات متحده عربی، منطقه بیزینس بی، برج المنارا، دفتر شماره 1303
صندوق پستی: 27515
تلفن: 101 644 42 971+
ایمیل: info@qatrun.ae

Copyright © 2023 - All rights reserved