781 47 21 98+

مطمئن برانید

در هر جاده و هر مسیر مطمئن برانید.
روغن موتور کارپیه، روغن موتور مطمئن

محصولات کارپیه، مناسب انواع خودرو

محصولات کارپیه

مکمل روغن موتور

روغن ترمز

انواع روغن موتور

ضد یخ ضد جوش

روغن گیربکس

دفتر مرکزی:

آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ۲۸، پلاک ۱۱
کد پستی: 1431994441
تلفن: 781 47 21 98+
ایمیل: info@ghatrankaveh.com

پالایشگاه:

آدرس: استان مرکزی، ساوه، شهرک صنعتی کاوه، انتهای خیابان هفدهم
کد پستی: 3914353671
تلفن: 781 47 21 98+
ایمیل: info@ghatrankaveh.com

دفتر دبی:

آدرس: امارات متحده عربی، منطقه بیزینس بی، برج المنارا، دفتر شماره 1303
صندوق پستی: 27515
تلفن: 101 644 42 971+
ایمیل: info@qatrun.ae

Copyright © 2023 - All rights reserved