اشتوگن CH-4 SAE 20W-50

مشخصات: روغن موتور دیزلی اشتوگن SAE 20W-50 با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب باضریب گرانوی بالا و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در کلیه خودروهای دیزلی سوپر شارژ و توربو شارژ به منظور استفاده در تمامی فصول و مناسب شرایط آب و هوای ایران تولید گردیده است . جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی […]

اشتوگن CH-4 SAE 15W-40

مشخصات: روغن موتور دیزلی اشتوگن SAE 15W-40 با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب باضریب گرانوی بالا و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در کلیه خودروهای دیزلی سوپر شارژ و توربو شارژ به منظور استفاده در تمامی فصول و مناسب شرایط آب و هوای ایران تولید گردیده است . جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی […]

اشتوگن CD SAE 20W-50

مشخصات: روغن موتور دیزلی اشتوگن SAE 20W-50 با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب باضریب گرانوی بالا و مواد افزودنی مناسب برای کلیه موتورهای دیزلی چهار زمانه سنگین، سوپر شارژ و توربو شارژ پیشرفته ماشین آلات سنگین راهسازی مدل بالا و انواع تجهیزات معدنی، حفاری و ماشین آلات ساختمانی و کشاورزی تولید شده است. فرمولاسیون […]

اشتوگن CD SAE 50

مشخصات: روغن موتور دیزلی اشتوگن SAE 50 با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب باضریب گرانوی بالا و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در کلیه خودروهای دیزلی سوپر شارژ و توربو شارژ به منظور استفاده در تمامی فصول و مناسب شرایط آب و هوای ایران تولید گردیده است . روغن موتور دیزلی اشتوگن در گریدهای […]