روغن ترمز کارپیه Dot4

مشخصات: روغن ترمز های کارپیه مدل (Dot4) به خوبی وظیفه‌ی اصلی خود یعنی انتقال فشار هیدرولیکی از پمپ ترمز به سیلندر ترمز را انجام می‌دهند که باعث به وجود آوردن فشار مناسب لنت ترمز روی دیسک یا کاسه ترمز می‌ شود. این محصولات سینتتیکی دارای عملکرد عالی و ایمنی بالا حتی در سخت‌ترین شرایط هستند. […]

روغن ترمز کارپیه Dot3

مشخصات: روغن ترمز های کارپیه مدل (Dot3) به خوبی وظیفه‌ی اصلی خود یعنی انتقال فشار هیدرولیکی از پمپ ترمز به سیلندر ترمز را انجام می‌دهند که باعث به وجود آوردن فشار مناسب لنت ترمز روی دیسک یا کاسه ترمز می‌ شود. این محصولات سینتتیکی دارای عملکرد عالی و ایمنی بالا حتی در سخت‌ترین شرایط هستند. […]