مکمل روغن کارپیه

مشخصات: فرمول انحصاری Carpie Oil Teatment برای موتورهای بنزینی، روغن موتور را با مقدار بیشتری از مواد افزودنی تقویت می کند و باعث افزایش سطوح بهبود ویسکوزیته به علاوه عوامل ضد سایش و ضد اصطکاک می شود. مکمل روغن کارپیه برای موتورهای بنزینی و دیزلی، یک افزودنی مبتنی بر روغن معدنی، محافظت بیشتری در برابر […]