قطران کاوه چیزی فراتر از یک برند است

روان کننده های با کیفیت بالا ساخت ایران

ما برای توصیف محصولات قطران کاوه به هزاران اصطلاح پیچیده نیاز نداریم. زیرا در واقع بسیار ساده است: مشتریان کیفیت قانع کننده ساخت ایران را از یک سازنده باتجربه روانکار دریافت می کنند. و اطمینان از اینکه بهترین انتخاب را انجام داده اید. زیرا همه محصولات برای استفاده مورد نظر خود بهینه شده اند. پیشرفت های تکنولوژیکی زیادی در آن وجود دارد. و اشتیاق کارکنان قطران کاوه.

سرعت

روغن موتور خودروهای سواری

2

خالص

روغن موتور برای وسایل نقلیه تجاری

3

اوج

ماشین آلات ساختمانی روغن

4

مسیر

روغن ماشین آلات کشاورزی

5

نبض

روغن های 2 و 4 ضربه ای

6

همتا

روغن های دنده